Frauenschutzhaus Dresden: Porada 
logo_frauenschutzhaus

Frauenschutzhaus
Dresden e.V.

icon_telefon_klein Numer pogotowia dla "Kobiety w potrzebie":
0351 - 281 77 88

Porada

Cel grupy

Wir beraten Sie

Udzielamy porad osobom dorosłym dotkniętym przez gwałt w swoim domu.
Domowy gwałt i prześladowanie może każdemu człowiekowi o każdej porze dnia i nocy znowu sie powtórzyć. Dotknięte są osoby bez wzgledu na wiek, zawód i dochód, każdego wyznania i narodowości.

Czynno ści gwałtu w partnerstwie i rodzinie nie są z reguły żadnymi pojedynczymi przypadkami. Sprawcy i sprawczynie bagatelizuą i usprawiedliwiają się stressem, nadmiarem alkoholu , czy też rzekomą prowokacją. Po dokonanym czynie wykazują czasami skruchę i obiecują, że więcej się nie powtórzy, ale to przechodzi szybko i znowu są grożenia, rękoczyny, które często w ich rozmiarze jeszcze zwiększają się.

Licząc na polepszenie sytuacji ze wzgędu na dzieci lub ze strachu wstydu, poczucia winy albo poczucia niepowodzenia lub zawodu pozostają osoby poszkodowane przez dłuższy czas w związkach, w których czują się coraz bardziej bezradne, zagubione i to czyni je jeszcze bardziej chorymi.

Kontakt

Rozumiemy się jako poradnia dla osób domowego gwałtu, z góry jako oznaka celu: otrzymujemy za zgodą ofiar od policji doniesienia z przebiegu akcji w domowych przestępstwach i podejmujemy możliwie szybki kontakt z osobami poszkodowanymi w celu udzielenia im porad, pomocy i wspierania ich. Równocześnie jesteśmy przez policje poinformowani o ofiarach prześladowań w celu zaproponowania pomocy i porady.

Nasze propozycje mogą naturalnie też przez poszkodowanych bezpośrednio i samodzielnie odnalezione i wykorzystane być, niezależnie od pośrednictwa.

Drezdeński Interwencyjny- Punkt Koordynacji do walki z domową przemocą / przemocą w otoczeniu społecznym (D.I.K).

Dresdner Interventions- und Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von häuslicher Gewalt/ Gewalt im sozialen Nahraum

D.I.K.
Wiener Straße 80a
01219 Dresden

Tel.: 0351/ 8 567 210
Fax: 0351/ 8 567 564
dik@fsh-dresden.de

Przebieg porady i propozycje dla ofiar

Wir beraten Sie

Drezdeński interwencyjny i koordynacyjny punkt do zwalczania gwałtu i przemocy w czterech ścianach Gwałt/gwałt wśród społeczeństwa/ proponuje:

 • Informacje we wszystkich przypadkach domowych gwałtów i w przypadku od prześladowań
 • porady, asystowanie i pomaganie
 • pośrednictwo do dalszych instytucji i poradnii

Ogólna informacja o:

 • prawo cywilne możliwości ochrony przed gwałtem
 • śledzenie, obserwowanie
 • rozwód /separacja, obcowanie- i roszczenie do praw opiekuńczych
 • możliwość policyjnej ochrony
 • możliwość karnego procesu postępowania
 • możliwość zarządzenia osobistej ochrony
 • dalsze prowadzenie porad i propozycje dalszej pomocy

Porada prawna może nie dojść do skutku. Przy trudnościach w rozumieniu się można zamówic tłumacza.

Udzielamy chętnie porad telefonicznych, w naszych pomieszczeniach dla porad (w których też dzieci zawsze mile widziane są przez nas) i na życzenie także u Państwa w domu. Porady mogą być udzielane jednorazowo lub wielokrotnie. (Porady podlegają tajemnicy zawodowej, mogą też na życzenie anonimowo jako prawdomówne być wzięte pod uwagę).

Policja i Sąd mają nastepujące możliwości:

W obrębie domowym może policja przestępców / przestępczynie / na 7 dni nadać nakaz opuszczenia mieszkania, zabranie kluczy i zabronć wstępowu do mieszkania. Policja może także przestępców /przestępczynie wziąść do aresztu, jeżeli zapobiegnie to narażonym na niebezpieczeństwo.

"Kto bije, musi odejść" jest reguła w ustawie do prawa cywilnego ochrony przed czynem popełnienia gwałtu i prześladowania (prawo ochronne przed gwałtem), która będzie zastosowana:

 • pod § 1 mogą tak zwane podporządkowania się postanowienia o ochronie prawnej wnioskowane być jak np.:grożenie-, znęcanie się-, niepożądane zbliżenia się-, i zakaz napastowania. Wykroczenie przeciwko temu podporządkowaniu jest czynem karalnym.
 • Pod § 2 może sąd wyraźić postanowienie o wspólnym korzystaniu z mieszkania i w sytuacjach szczególnych może być orzeczenie o zakazie wstępu.

Równocześnie może się sprawcom /sprawczyniom zabronic wypowiedzenia mieszkania lub utrudnienia z jego korzystania.

Obok osobistych porad poszkodowanych istnieje regionalne połączenie, kooperacja i koordynacja dotycząca tematu domowy gwałt i prześladowanie, jako dalszy trudny punkt w naszej pracy.

Nasze propozycje w projekcie, instytucje i władze:

Proponujemy:

Dalsze szkolenie i porady fachowe dla pomocników i specjalistów. Obok czego służymy wyborem między rozmowami informacyjnymi, przeszkoleniami, albo seminariami do tematu domowy gwałt i przemoc.

Exit this website EXIT