Frauenschutzhaus Dresden: Porada 
logo_frauenschutzhaus

Frauenschutzhaus
Dresden e.V.

icon_telefon_klein Numer pogotowia dla "Kobiety w potrzebie":
0351 - 281 77 88

Porada

Przemoc Domowa

(Mit-)Betroffenheit von Kindern

Gwłt w domach nie jest żadnym indywidualnym problemem pojedynczych rodzin. W tym fenomenie leży kompleksowy problem wspólnoty towarzyskiej. Gwałt w domach jest wymierzany przeważnie przez meżczyzn przeciw kobietom, a mianowicie w rzekomo bezpiecznym pomieszczeniu we wspólnym "domu". Sprawcy to calkiem "normalni mężczyzni", mężowie, partnerzy, ojcowie albo też mili sąsiedzi z naprzeciwka?

Dla reprezentowania studia "Sytuacja życia, bezpieczeństwo i zdrowie kobiet w Niemczech" (2004) na zlecenie ministerstwa dla rodzin, seniorów, kobiet i młodzieży wiecej od 10 000 kobiet w wieku miedzy 16 a 85 rokiem życia było zapytanych o doświadczenia dotyczące gwałtu. Wyniki pokazują, że kobiety wszystkich grup wiekowych, wszystkich warstw i rożnorodnych etnicznych przynależności społecznych w przebiegu ich życia w dużym rozmiarze są dotknięte przez gwałt. Najczęściej gwałt dokonany jest przez meżczyzn przeciwko kobietom i przede wszystkim dokonane w obszarze zamieszkania przez ich własnych partnerów.

37 procent wszystkich żyjących w Niemczech kobiet między 16 a 85 rokiem życia, były co najmniej raz w ich życiu ofiarami gwałtu cielesnego lub jego usiłowania. Co siódma kobieta w Niemczech ma od jej 16-go roku życia seksualny gwałt w określeniu prawa karnego przeżyty w poważnej formie. Co czwarta kobieta przeżywa gwałt przez jej partnera,przy czym faza rozłąki jest szczeg ólnie wysoka jest. W sporadycznych przypadkach także meżczyzni są ofiarami domowych gwałtów. I oni r ównież mogą, jak w przypadku kobiet , liczyć na pomoc interwencyjną.

Osoby dotknięte przez gwałt mogą ich sytuacje w większości zmienić tylko z pomocą z zewnątrz. Systematyczne zastraszanie, szantażowanie i izolowanie często nie pozwalają ofiarom na dostrzegnięcie jajkiejkolwiek drogi do wyjścia. Uczucie bezradności, wstydu, poczucia winy czy strachu często nie pozwalają ofiarom przed krokiem powrotu do codzienności. Ten krok naprzód do odseparowania się zwizany jest z wieloma niepewnymi faktorami co przyczynia się nie rzadko do powstawania niebezpieczeństwa egzystencjonalnego trudnego stanu, gdzie wiele ofiar w naglącej sytuacji fizycznie i psychicznie sami nie mogą uwieżyć w przezwyciężenie i uwolnienie si ę z istniejacego stanu.

W wyniku czego zostają w stanie beznadziejności przez długie lata w tym przestępczym związku. U kobiet z dziećmi powstaje wielokrotnie większa niepewność w powołaniu na ich prawa zachodzące podczas seperacj. W rozmowach odnośnie stosunków prawnych dotyczących wspólne wychowywanie dzieci z tym związany strach i odnawiające się nadużycie gwałtu zostae wyłączone. Długie lata gwałt wywołuje u ofiar fizyczne, jak również psychicznie skutki na zewnątrz. Bardzo niskie uczucie wartości samodzielności, strach przed zajściem jakichkolwiek zmian przewodzi nie rzadko doprowadza do bezradności i bezsilności, które uniemożliwiają znalezienie samodzielnie pomocy.

Dzieci są zawsze dotknięte następstwami domowej przemocy. Także w przypadkach, kiedy nie są osobiście ofiarą "tylko" jako świadkowie domowych gwłtów między ojcem i matką , powstałe przeżycia z akcji gwaltu i przemocy ,egzystencjalne przeciążenie sytuacji z daleko posuni ętymi następstwami.To znaczy: dzieci są także ofiarami gwałtów domowych, nawet wtedy gdy owy gwałt bezpośrednio i cieleśnie przeciw nim samym nie jest skierowany. O wiele czę ściej jak my przyjmujemy będą dzieci równocześnie bezpośrednio ofiarą przemocy: znęcanie się matki jest częstszym kontekstem od molestowania dzieci (Kavemann 2006).

Rękoczyny

Rękoczyn jest czynem karalnym. Pod tym kryją się /do zrozumienia/ różnorodne sposoby zachowania jednej osoby w stosunku do drugiej np:

  • powtarzające sie niepożądane nawiązania kontaktów przez zagadywania, telefony, listy itp.
  • niepożądane prezenty
  • niepożądane zamówienia na nazwisko osoby dotkniętej /ofiary/
  • zwymyślanie, szantażowanie, aż do cielesnych nadużyć

To zachowanie nie ma nic wspólnego z miłością, dużo więcej znaczy to prześladowanego/ prześladowaną posiąść we władzy i mieć kontrolę nad ich życiem.

Exit this website EXIT